2017

 • Štěpánik, Stanislav; Šmejkalová, Martina: Průvodce začínajícího češtináře
  ISBN 978-80- 7290-949- 0.
 • Kuklová, Jana: Vnitřní konstituce média ISBN 978-80- 7290-931- 5.
 • Loudová Stralczynská, Barbora: Právo na šanci ISBN 978-80- 7290-927- 8.
 • Hogenová, Anna: K rozhovoru se sebou samým ISBN 978-80- 7290-925- 4.
 • Pelclová, Naděžda: Nahodilost ve výchově, umění a sportu ISBN 978-80- 7290-924- 7.
 • Trojan, Václav: Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání ISBN 978-
  80-7290- 897-4.
 • Hájková, Eva: Čeština pro vzdělávací praxi ISBN 978-80- 7290-921- 6.
 • Zelenka, Martin: Higher Education Graduates in the Czech Republic: Selected Issues
  ISBN 978-80- 7390-917- 9.
 • Lepič, Martin: Čtvrtá průmyslová revoluce a její dopad na automobilový průmysl
  ISBN 978-80- 7290-916- 2.
 • Koucký, Jan: Bohatství v rozmanitosti ISBN 978-80- 7290-915- 5.
 • Hogenová, Anna: Contingency in the Education, art and sport (sborník) ISBN 978-80-
  7290-922- 3.
 • Bravená, Noemi: PŘESAH a jeho význam pro socializaci a formování dítě jako
  osobnosti ISBN 978-80- 7290-773- 1.
 • Rusek, Martin: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech ISBN 978-80-
  7290-929- 2.
 • Nováková, Jiřina: Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku
  heterogenních skupin studentů ISBN 978-80- 7290-947- 6.
 • Kostelecká, Yvona: Integrace žáků – cizinců v širším kontextu ISBN 978-80- 7290-
  896-7.
 • Hádková, Kateřina: Člověk se sluchovým postižením ISBN 978-80- 7290-619- 2.
 • Velíšek, Martin: Dějiny citronu ISBN 978-80- 7290-873- 8.
 • Pecháček, Stanislav: Česká sborová tvorba III/A ISBN 978-80- 7290-932- 2.
 • Mošna, František: Pravděpodobnost a náhodné veličiny ISBN 978-80- 7290-930- 8.
 • International Symposium Elementary Maths Teaching (sborník) ISBN 978-80- 7290-
  955-1.
 • Konečný, Jakub, ed.: Pražská rusistika ISBN 978-80- 7290-960- 5.
 • Liptáková, Zuzana; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Radka: Ruský jazyk. Jazyková
  cvičení a reálie I ISBN 978-80- 7290-953- 7.
 • Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka: Ruský jazyk. Jazyková cvičení a reálie II ISBN
  978-80- 7290-957- 5.
 • Pivarč, Jakub: Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu
  proměny paradigmatu současného vzdělávání ISBN 978-80- 7290-952- 0.
 • Beneš, Pavel; Rusek, Martin: Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
  ISBN 978-80- 7290-928- 5.
 • Voňková, Hana: Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu
  ISBN 978-80- 7290-954- 4.
 • Opravilová, Eva; Uhlířová, Jana: Příběhy české mateřské školy ISBN 978-80- 7290-
  945-2.
 • Demokracie versus identita (sborník) ISBN 978-80- 7290-948- 3.