2017

 • Kuklová, Jana: Vnitřní konstituce média. ISBN 978-80-7290-931-5.
 • Loudová Stralczynská, Barbora: Právo na šanci. ISBN 978-80-7290-927-8.
 • Hogenová, Anna: K rozhovoru se sebou samým. ISBN 978-80-7290-925-4.
 • Pelclová, Naděžda: Nahodilost ve výchově, umění a sportu. ISBN 978-80-7290-924-7.
 • Trojan, Václav: Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání. ISBN 978-80-7290-897-4.
 • Hájková, Eva: Čeština pro vzdělávací praxi. ISBN 978-80-7290-921-6.
 • Zelenka, Martin: Higher Education Graduates in the Czech Republic: Selected Issues. ISBN 978-80-7390-917-9.
 • Lepiš, Martin: Čtvrtá průmyslová revoluce a její dopad na automobilový průmysl. ISBN 978-80-7290-916-2.
 • Koucký, Jan: Bohatství v rozmanitosti. ISBN 978-80-7290-915-5.
 • Hogenová, Anna: Contingency in the Education, art and sport (sborník). ISBN 978-80-7290-922-3.
 • Bravená, Noemi: PŘESAH a jeho význam pro socializaci a formování dítě jako osobnosti. ISBN 978-80-7290-773-1.