Kontakt a předplatné

Adresa redakce:
Redakce časopisu Výtvarná výchova
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
PhDr. Helena Justová
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel. +420 221 900 288
e-mail: vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz
Informace též na adrese: pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova

Předplatné:
A.L.L. Production s.r.o., P.O.BOX 732, 111 21 Praha 1
tel. 234 092851 nebo 840 30 60 90
e-mail: predplatne@predplatne.cz
Informace též na adrese: www.predplatne.cz

Cena jednotlivého výtisku 65 Kč; roční předplatné 260 Kč plus poštovné a balné
Vychází 4× ročně