Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2018/2019, roč. 62, číslo 1

LINGVODIDAKTIKA
Stanislav Jelínek: Vývojové proměny učebnic cizích jazyků (z archivu redakce)
Michaela Voltrová, Iva Motlíková: Sociální sítě ve výuce němčiny

JAZYK
Mária Spišiaková: Jazyk politických hesiel na Kube

LITERATURA
František Všetička: Světoběžník a frankofi l Klaus Mann
Kalendárium 2019

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
Studenti z Opavska (tisková zpráva)
Konference Landesversammlung: 1918–2018: proměna němčiny jako menšinového jazyka v českém školství
Dagmar Švermová: Zpráva ze slavnostního večera věnovaného výročí R. M.Rilkeho

RECENZE
Viera Glosíková, Milan Tvrdík a kol.: Slovník německy píšících spisovatelů (Jindra Broukalová)
Miloš Kučera: Rilkovy „sonette an orpheus“, interpretace (a překlad) (Dagmar Švermová)
Vyhlášení soutěže ČIS pro studenty středních škol 

PŘÍLOHA
Kolektiv: Selfie

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku