Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Věra Höppnerová: Obrazné výrazy v hospodářské němčině a češtině

Abstract
Figurative expressions in German and Czech business language
In the article the use of figurative expressions (metaphors, phraseological phenomena,
collocations etc.) in German and Czech business press is compared. Different equivalent types of figurative expressions are found out and the reasons for their numerous differences in both languages examined. In conclusion the role of figurative expressions in business press is characterized and the results for pedagogical and translation practice are drawn.
Keywords: figurative expressions, business German, business Czech, different types
of equivalence

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku