Digitální vzdělávací zdroje

V rámci projektu Digitální gramotnost vzniknou modelové vzdělávací materiály včetně metodik v podobě digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ), které budou zaměřené na rozvoj různých digitálních kompetencí. Předpokládáme, že vznikne kolem 70 DVZ pro různé všeobecně vzdělávací obory pro základní a střední školy.

Na těchto webových stránkách bude zveřejněn jejich seznam s možností vyhledání vhodných DVZ pro různé obory, stupně vzdělávání a různé úrovně digitálních kompetencí.

Co jsou DVZ?

Digitální vzdělávací zdroje chápeme jako materiály, které jsou v digitální podobě a jsou určeny pro podporu rozvoje (v našem případě) digitální gramotnosti ve vzdělávání. V roce 2016 byla NÚV zveřejněna Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů (verze 1.0, červenec 2016). Tento dokument specifikuje autorskoprávní, technické, odborné, pedagogické a didaktické požadavky na DVZ.