Uskutečněné výzvy 2019

Zde naleznete již uskutečněné výzvy.

2/2019 Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
Editorky: Radka Wildová a Eva Rybárová

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje monotematické číslo se zaměřením na oblast rozvoje pregramotností v předškolním vzdělávání.

Předškolní vzdělávání má pro život dítěte nedocenitelný význam, neboť rané zkušenosti dítěte mají trvalou hodnotu pro jeho budoucí život. Jedním z hlavních cílů předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro celoživotní vzdělávání, což nezbytně vede k nutnosti pokládat dobré základy pro rozvoj budoucích gramotností a s tím související rozvoj předpokladů pro jejich osvojování.

V posledních letech se v České republice objevují projekty zaměřené na rozvoj pregramotností dětí předškolního věku, jejichž cílem je zkvalitnit přípravu učitelů i předškolní vzdělávání jako takové, a to zejména v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Monotematické číslo časopisu Gramotnost cílí především na odborné práce týkající se výše uvedených témat, ale také na srovnávací a přehledové studie.

Kromě odborných příspěvků přijímáme také diskusní příspěvky, zprávy z projektů a recenze publikací.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 28. 2. 2018 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 30. 4. 2019, recenzní řízení proběhne v průběhu května a června 2019.

 

1/2019 Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
Editoři: Pavla Presslerová a Hana Sotáková

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje monotematické číslo se zaměřením na rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti.

Sociokulturní a rodinný background a jejich vlivy na vzdělávání jsou dlouhodobě sledovanými fenomény v psychologickém, pedagogickém i sociologickém výzkumu. Zejména v zahraničních publikacích se setkáváme se srovnáním rodinného prostředí dítěte a jeho školními výsledky. V dnešní globalizované společnosti opět vzrůstá význam sledování a analýzy daných faktoru s cílem identifikovat možné rizikové oblasti a hledání cest k jejich překonání.

V České republice s v posledních letech začínají stále častěji objevovat projekty zaměřené na rozvoj gramotnosti v rodinném prostředí, práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit. Monotematické číslo časopisu Gramotnost cílí především na odborné práce týkající se výše uvedených témat, ale také srovnávací a přehledové studie.

Kromě odborných příspěvků přijímáme také diskusní příspěvky, zprávy z projektu a recenze publikací.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 30. 11. 2018 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 15. 1. 2019, recenzní řízení proběhne v průběhu ledna a února 2019.