Připravujeme 2/2019

Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
Editorky: Radka Wildová a Eva Rybárová

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje monotematické číslo se zaměřením na oblast rozvoje pregramotností v předškolním vzdělávání.

Předškolní vzdělávání má pro život dítěte nedocenitelný význam, neboť rané zkušenosti dítěte mají trvalou hodnotu pro jeho budoucí život. Jedním z hlavních cílů předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro celoživotní vzdělávání, což nezbytně vede k nutnosti pokládat dobré základy pro rozvoj budoucích gramotností a s tím související rozvoj předpokladů pro jejich osvojování.

V posledních letech se v České republice objevují projekty zaměřené na rozvoj pregramotností dětí předškolního věku, jejichž cílem je zkvalitnit přípravu učitelů i předškolní vzdělávání jako takové, a to zejména v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Monotematické číslo časopisu Gramotnost cílí především na odborné práce týkající se výše uvedených témat, ale také na srovnávací a přehledové studie.

Kromě odborných příspěvků přijímáme také diskusní příspěvky, zprávy z projektů a recenze publikací.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 28. 2. 2018 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 30. 4. 2019, recenzní řízení proběhne v průběhu května a června 2019.

V případě zájmu o publikování odborného textu v periodiku Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání získáte podrobné informace v pokynech pro autory.