Lektoři

PhDr. Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra hudební výchovy
petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
221 900 284

Mgr. Jaroslava BUDÍKOVÁ
Externistka
ppp-p7@volny.cz

MgA. Jiřina DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.

PedF UK – Katedra hudební výchovy

jirina.dvorakova@pedf.cuni.cz

PhDr. Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ
Externistka

PaedDr. Helena HAZUKOVÁ, CSc.
Externistka
hazukova@gmail.com

prof. Anna HOGENOVÁ, CSc.
PedF UK – Katedra občanské výchovy a filosofie
anna.hogenova@pedf.cuni.cz
221 900 260

RNDr. Jindřich KITZBERGER
PedF UK – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
jindrich.kitzberger@pedf.cuni.cz
221 900 532

PhDr. Jana KOHNOVÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
jana.kohnova@pedf.cuni.cz
221 900 341

PhDr. Josef LESÁK
Externista
pepalesak@seznam.cz
606 942 144

PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.
PedF UK – Katedra speciální pedagogiky
eva.maradova@pedf.cuni.cz
221 900 126

PaedDr. Nataša MAZÁČOVÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra primární pedagogiky
Středisko pedagogické praxe – vedoucí
natasa.mazacova@pedf.cuni.cz
221 900 192, 221 900 184

PhDr. Václav MERTIN
FF UK – Katedra psychologie
Vaclav.Mertin@ff.cuni.cz
221 619 669

PhDr. Jiřina NOVOTNÁ
Externistka
novotna.uvrv@gmail.com

MgA. Jan PFEIFFER
Pedf UK – Katedra výtvarné výchovy
jan.pfeiffer@pedf.cuni.cz
221 900 173

PhDr. Magdalena SALÁKOVÁ, Ph.D.

PedF UK – Katedra hudební výchovy

magdalena.salakova@pedf.cuni.cz

221 900 284

Mgr. Pavel ŠVÁB

Externista

PaedDr. Alena TICHÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra hudební výchovy
alena.ticha@pedf.cuni cz.
221 900 284

PhDr. Eva VACHUDOVÁ, Ph.D.
PedF UK – Kancelář děkana
eva.vachudova@pedf.cuni.cz
221 900 267

PhDr. Veronika VITOŠKOVÁ, Ph.D.
Externistka
poradenstvi.psychologie@gmail.com