Lektoři

PhDr. Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra hudební výchovy
petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
221 900 284

Mgr. Jaroslava BUDÍKOVÁ
Externistka
ppp-p7@volny.cz

PhDr. Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ
Externistka

Mgr. Ivana HAVLÍNOVÁ, Ph.D.
Externistka
ihavlinova@email.cz

PaedDr. Helena HAZUKOVÁ, CSc.
Externistka
hazukova@gmail.com

prof. Anna HOGENOVÁ, CSc.
PedF UK – Katedra občanské výchovy a filosofie
anna.hogenova@pedf.cuni.cz
221 900 260

doc. RNDr. Karel HOLADA, CSc.
PedF UK – Katedra chemie a didaktiky chemie
karel.holada@pedf.cuni.cz
221 900 124

RNDr. Jana JÍLKOVÁ, Ph.D.
Externistka
jana.jilkova@pedf.cuni.cz

PaedDr. Drahomíra JUCOVIČOVÁ
Externistka
djucovicova@ppppraha.cz

RNDr. Jindřich KITZBERGER
PedF UK – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
jindrich.kitzberger@pedf.cuni.cz
221 900 532

Mgr. Tomáš KLINKA, Ph.D.
PedF UK – Katedra francouzského jazyka a literatury
tomas.klinka@pedf.cuni.cz
221 900 106

PhDr. Josef LESÁK
Externista
pepalesak@seznam.cz
606 942 144

PhDr. Jana KOHNOVÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
jana.kohnova@pedf.cuni.cz
221 900 341

Mgr. Martin KURSCH, Ph.D.
PedF UK, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání – externista
martin.kursch@pedf.cuni.cz

PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.
PedF UK – Katedra speciální pedagogiky
eva.maradova@pedf.cuni.cz
221 900 126

PaedDr. Nataša MAZÁČOVÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra primární pedagogiky
Středisko pedagogické praxe – vedoucí
natasa.mazacova@pedf.cuni.cz
221 900 192, 221 900 184

PhDr. Anna MIŠTINOVÁ
Externistka
Ústav románských studií FF UK
anna.mistinova@ff.cuni.cz

PhDr. Václav MERTIN
FF UK – Katedra psychologie
Vaclav.Mertin@ff.cuni.cz
221 619 669

PhDr. Jiřina NOVOTNÁ
Externistka
novotna.uvrv@gmail.com

PaedDr. František PARKAN
PedF UK – Katedra dějin a didaktiky dějepisu
frantisek.parkan@pedf.cuni.cz
221 900 229

PhDr. Lenka ROZBOUDOVÁ, Ph.D.
Pedf UK – vedoucí katedry rusistiky a lingvodidaktiky
lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz
224 491 815

RNDr. Jana SKÝBOVÁ, Ph.D.
Pedf UK – Katedra biologie a enviromentálních studií
jana.skybova@pedf.cuni.cz
221 900 172

PhDr. Dagmar ŠVERMOVÁ
PedF UK – Katedra germanistiky
dagmarsvermova@seznam.cz
224 491 825

PaedDr. Alena TICHÁ, Ph.D.
PedF UK – Katedra hudební výchovy
alena.ticha@pedf.cuni cz.
221 900 284

PhDr. Veronika VITOŠKOVÁ, Ph.D.
Externistka
poradenstvi.psychologie@gmail.com

doc. RNDr. Naďa VONDROVÁ, Ph.D.
PedF UK – vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky
nada.vondrova@pedf.cuni.cz
221 900 249