Home » Celoživotní vzdělávání » Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

AKTIVNÍ A ZDRAVÝ ŽIVOT VE VYŠŠÍM VĚKU

vzdělávací program

 

Obsah:

Vzdělávací program je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychologie stárnutí jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů a technik podporujících zvládání projevů stáří a stárnutí za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života.

Účastníci programu se budou orientovat v situacích, které jsou emočně náročnější,
a naučí se těmto situacím předcházet na základě včasného vyhodnocení, naučí se udržovat psychickou pohodu s uplatněním prevence v podobě harmonizačních technik. V případě zapůsobení negativních emocí se budou orientovat v nástrojích a metodách k jejich eliminování nebo maximálně možnému snížení, které budou schopni také sami aplikovat. Účastníci programu budou dále aktivizováni tréninkem duševních schopností a udržováním sociálních vazeb.

Rozsah: 22 vyučovacích hodin (6 x 3 vyučovací hodiny a 4 hodiny exkurze)

Konání programu: 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12. 2019;
datum a místo exkurze budou upřesněny

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Spálená 10, Praha 1

Cena: 500 Kč

Výstup: Na závěr kurzu účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování se slavnostním předáním v prostorách historického Karolina

Podmínky přijímání uchazečů: maturita, věk 55+

Termín pro podání přihlášky: do 10. 9. 2019

Způsob podání přihlášky:

Po obdržení přihlášky budou zaslány platební údaje e-mailem (po termínu pro podání přihlášky)

 

Informace: 221 900 511; 602 657 921

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání: http://kamv.cz/univerzita-tretiho-veku.html