Konference

8. ročník mezinárodní konference Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence

(Adult Education 2018 – transformation in the era of digitization and artificial intelligence)

 

Záštita (auspices):

rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

 

Termín konání (the date of the event):

11. a 12. prosince 2018, Praha (Václavské náměstí 31)

11 and 12 december 2018, Prague (Václavské náměstí 31)

 

Program

Seznam referátů

 

Přihláška

Application

 

Informace pro přispěvatele

Informations for contributors

 

Pořadatel (organizer):

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností (předchozí ročníky byly zařazeny do databáze Web of Science)

 

Organizaci zabezpečuje:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedf. UK

 

Tematické bloky konference:

1. Využití nových informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

2. Rozvoj a význam transverzálních kompetencí v kontextu globalizace

3. Další profesní vzdělávání v éře automatizace a digitalizace

 

Thematic blocks of the conference:
1. The use of new information and communication technologies in education
2. The development and importance of transversal competences in the context of globalization
3. Further professional training in the era of automation and digitization

 

Odborní garanti:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., předseda České andragogické společnosti

 

Vědecký výbor konference

Scientific Commiettee of the Conference

 

Informace k platbě

Payment information

 

Konferenční poplatek:

2500 Kč

100 EUR

 

Čísla bank. účtů:

1. pro české účastníky:

Majitel účtu: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Banka: Komerční banka, a. s.

Adresa banky: Spálená 51, Praha 1, 110 00

Číslo účtu: 85236011/0100

VS: 894718

Do poznámky uveďte jméno účastníka.

 

2. pro zahraniční účastníky, kteří platí v EUR:

Name and Address of the Acount holder: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Name of Bank: Komerční banka, a. s.

Address of Bank: Spálená 51, Praha 1, 110 00

SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ7101000000435903560247

VS: 894718

Do poznámky uveďte jméno účastníka.

Enter the participant’s name in the note.