Průběh souborné zkoušky z českého jazyka (dobíhající magisterské studium)

17. dubna 2014
8:00 prezentace
8:15-9:15 stylistika (doc. Hájková)
9:30-10:30 fonetika a fonologie (dr. Vlčková)
10:45-11:45 morfologie (doc. Adam)

Výsledky všech částí souborné zkoušky budou vyhlášeny do 12:00 ústně na katedře českého jazyka.
Konzultace k jednotlivým částem souborné zkoušky proběhnou týž den: morfologie bezprostředně po vyhlášení výsledků, fonetika a fonologie ve 14,45, stylistika dle instrukcí doc. Hájkové.

18. dubna 2014
8:00-10:00 syntax (dr. Janovec)
10:15-11:15 lexikologie (dr. Janovec)
Výsledky budou vyhlášeny do 11:30 ústně na katedře českého jazyka.
Konzultace k jednotlivým částem souborné zkoušky proběhne bezprostředně po vyhlášení výsledků.

Dr. Janovec

STUDENT A VĚDA: LINGVISTIKA 2014

V menu “Akce” sledujte odkaz na IV. ročník celostátního kola studentské soutěže STUDENT A VĚDA: LINGVISTIKA 2014, která se koná v rámci známého Mezinárodního setkání mladých lingvistů, pořádaného každoročně v Olomouci (12. – 14. května 2014). Vřele doporučujeme!!!