Důležité sdělení pro studenty doc. Hirschové!!!

Od 14.5. do 17.5. se doc.Hirschová účastní zahraniční konference. V
této době není v jejích časových možnostech odpovídat na maily a
reagovat na zaslané zápočtové práce. Vše bude vyřízeno po návratu do
ČR. Ve čtvrtek 18.5. se konají konzultační hodiny i výuka (=
naplánované zápočtové testy).

Aktuální situace ve výuce dr. Schneiderové

Komplexní jazyková analýza (čtvrtek 8,55) spojena s paralelkou dr. Janovce, koná se v R112.

Komplexní jazyková analýza (čtvrtek 10,45) koná se dle rozvrhu v S101, supluje dr. Janovec.

Nauka o stylu a textu (čtvrtek 16,15 a čtvrtek 18,05) konají se dle rozvrhu, supluje Mgr. Doležalová.

Nauka o stylu a textu (pátek 8,55) koná se dle rozvrhu, supluje dr. Sojka.

Pro Mediální výchovu hledáme zástup.

Kruh absolventů KČJ

Milí přátelé výuky českého jazyka,
připravili jsme pro vás další běh našeho didaktického setkávání!

Témata setkání Kruhu v zimním semestru 2016/2017 jsou opět exkluzivní:

10.10. Markéta Pelcová, učitelka na Gymnáziu Na Zatlance v Praze 5 – metoda „PechaKucha“ k tréninku mluveného projevu a následné vzájemné zpětné vazby podle školních kritérií hodnocení mluveného projevu na Gymnáziu Na Zatlance

7.11. Klára Eliášková, učitelka na Gymnáziu pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené v Praze 5 – žák se zbytky zraku v běžné třídě

5.12. Martina Šmejkalová, vedoucí KČJ PedF UK – pracovní dílna s valencí

Setkání se konají vždy od 17,00 v Malém sále PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1.

Těšíme se na vaši aktivní účast!