Pro studenty

Dodatečná nabídka – Schnabel Stiftung stipendia – Univ. Hamburg  ZS_2019-2020

Nabídka Erasmus+ praktické stáže v Londýně

Nabídka Erasmus+ praktické stáže: asistent učitele na Kypru (Morningside Montessori Elementary School)

Nabídka lektorských stáží v Českých centrech v Rusku a na Ukrajině

Nabídka stipendia pro studenty UK na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu (na max. 5 měsíců) v zimním semestru 2019/2020

Bilingvní škola Komenský ve Vídni hledá praktikanta/praktikantku s pedagogickým vzděláním a se znalostmi češtiny (C1) a němčiny (B2) od září 2019 do června 2020

Nabídka míst asistentů českého jazyka na školách v Sasku – pro končící studenty kombinace ČJ – N (podávání přihlášek prodlouženo do 30. 4. 2019)

Staňte se lektorem češtiny v Jazykové škole Czech In

Repetitorium základů bohemistické lingvistiky je nový volitelný předmět, který katedra v tomto letním semestru otevírá pro studenty prvního ročníku. Cílem předmětu je pomoci těm, kteří neabsolvovali Proseminář z českého jazyka úspěšně, v jejich snaze o zlepšení studijních výsledků. Repetitoriem katedra nabízí šanci upevnit si potřebné znalosti tak, aby jejich úroveň odpovídala nárokům kladeným na studenty v polovině prvního ročníku.

 

Možnosti výjezdů do zahraničí:

Letní školy ve Švýcarsku – podávání přihlášek prodlouženo do 31. 3. 2019

a dále na stránkách zahraničního oddělení PedF

 

Formuláře a zkoušky:

Témata BP a DP 2019/2020

Zadání BP nebo DP – formulář

DPP k praxím

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Formální náležitosti BP

Formální náležitosti DP

ČJL – státní bakalářská zkouška – okruhy

Tematické okruhy z českého jazyka k SZZk NMgr. studia platné od 1. října 2019

Výukové situace k SZZk NMgr. z českého jazyka platné od 1. října 2019

CŽV – český jazyk a kom. výchova – okruhy ke SZZ

Český jazyk pro nečeštináře – tematické okruhy ke zkoušce

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – okruhy ke SZZK

Pro studenty dobíhajícího magisterského studia (zač. studia do 2005 – 2006)

 

Sylaby:

Sylaby jednotlivých kurzů naleznete ve Studijním informačním systému v aplikaci Předměty.

Comments are closed.