Přihlašování na 5. didaktickou konferenci: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka Praha, 24.–26. září 2019

Přihlašování na 5. didaktickou konferenci: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka pořádanou katedrou českého jazyka PedF UK probíhá do 15. května 2019.

Pozvánka a přihláška je dostupná zde