PF 2019

Milí příznivci katedry českého jazyka!

Přejeme vám, abyste si dětskou zvídavost, nadšení a otevřenost uchovali po celý rok, nejen o Vánocích. Jako my. Veselé Vánoce!

PF 2019 KČJ

PF 2019 KČJ

Připomenutí vyhlášky k odevzdání vytištěných kopií závěrečných prací

Vyhláška vedoucí katedry českého jazyka č. 2/2017 poukazuje na nutnost odevzdání vytištěných kopií ZP, pokud není domluveno jinak. Zároveň připomínáme, že k lednovým obhajobám je třeba odevzdat elektronickou i tištěnou verzi do 7. prosince 2018.