Nabídka stipendijních míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách v Sasku/SRN

MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku.

 

Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je prodloužena do 30. dubna 2019.

 

O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky. Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka.

 

Asistentky/asistenti by pomáhaly/i při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Žitavě a okolí) a další…

Vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři se zasílají spolu s dalšími podklady poštou na adresu MŠMTPodrobné informace včetně formuláře přihlášky jsou zveřejněny zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/.

Nabídka stipendií na letních školách Univerzity v Curychu 2019 (zdarma pro 5 nejrychlejších)

Univerzita v Curychu nabízí stipendia studentům bakalářských a magisterských oborů na následující letní školy:

Pro studenty českého jazyka bude zřejmě nejzajímavějším kurzem “Intercultural Competence – Drawing on the Swiss Experience”, který slibuje získání hlubšího povědomí o vztazích mezi jazykem, kulturou a identitou.

Jelikož se budou stipendia rozdělovat pouze dle rychlosti
zažádání, nechť se PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI přihlašují IHNED ROVNOU KOORDINÁTORCE KATJE DURKIN: katja.durkin@int.uzh.ch A V KOPII BARBOŘE
BEDNAŘÍKOVÉ barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz.

Výzva je otevřena nyní a uzavírá se 23. dubna 2019.