Nabídka stipendia pro studenty UK na Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Partnerská univerzita v Düsseldorfu nabízí stipendia pro studenty UK (na max. 5 měsíců) v zimním semestru 2019/2020. Zájemci odevzdají všechny požadované
dokumenty (viz přiložené soubory) na oddělení pro zahraniční vztahy PedF UK do 15. 3. 2019.

Informace k výzvě Exchange Scholarships Call for Proposals 2019

GDPR formulář pro oddělení zahraničních vztahů