Katedra českého jazyka otevírá zájmové kurzy CŽV Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I a II

Chcete lépe porozumět svým žákům/studentům? Rádi byste zjistili, kdo je to youtuber a follower? Jak zapojit svět internetu do výuky?

Pro více informací navštivte odkazy http://bit.ly/novamedia1 a http://bit.ly/novamedia2, s přihlášením následně kontaktujte dr. Holanovou na e-mailu radka.holanova@pedf.cuni.cz do 28. 1. 2019.

PF 2019

Milí příznivci katedry českého jazyka!

Přejeme vám, abyste si dětskou zvídavost, nadšení a otevřenost uchovali po celý rok, nejen o Vánocích. Jako my. Veselé Vánoce!

PF 2019 KČJ

PF 2019 KČJ

Připomenutí vyhlášky k odevzdání vytištěných kopií závěrečných prací

Vyhláška vedoucí katedry českého jazyka č. 2/2017 poukazuje na nutnost odevzdání vytištěných kopií ZP, pokud není domluveno jinak. Zároveň připomínáme, že k lednovým obhajobám je třeba odevzdat elektronickou i tištěnou verzi do 7. prosince 2018.