Připomenutí vyhlášky k odevzdání vytištěných kopií závěrečných prací

Vyhláška vedoucí katedry českého jazyka č. 2/2017 poukazuje na nutnost odevzdání vytištěných kopií ZP, pokud není domluveno jinak. Zároveň připomínáme, že k lednovým obhajobám je třeba odevzdat elektronickou i tištěnou verzi do 7. prosince 2018.