Aktuální termín odevzdání portfolií ke SZZK: 1. září 2020

Studenti přihlášení k podzimním státnicím, nechť, prosím, odevzdají portfolia ke kontrole na sekretariát KDDD do 1. září 2020 (včetně)!