Semináře

Paměť a fakulta

Dějiny Pedagogické fakulty UK, ve vzpomínkách pamětníků. Výběrový seminář KDDD ve spolupráci s organizací Post Bellum. V zimním semestru se studenti důkladně seznámí s problematikou natáčení rozhovorů s pamětníky (jak metodou oral history, tak následným zpracováním nahrávky

Environmentální dějiny

Cílem semináře je seznámit studenty s environmentálními dějinami, jejich metodologií a základními tématy. Důraz bude kladen především na vývoj moderních a soudobých environmentálních dějin v českém prostředí. V rámci semináře se studenti seznámí se základními tématy a texty

Počátky barokního malířství v Čechách

První setkání se uskuteční na KDDD 13. 10. ve 13. 30, kde se prodiskutují další termíny a místa konání. Seminář bude blokový, tzn. výuka neprobíhá každý týden. Kurz bude zaměřen na počátky barokního umění v Čechách

Paměť a fakulta

Dějiny Pedagogické fakulty UK, ve vzpomínkách pamětníků. Výběrový seminář KDDD ve spolupráci s organizací Post Bellum. V zimním semestru se studenti důkladně seznámí s problematikou natáčení rozhovorů s pamětníky (jak metodou oral history, tak následným zpracováním nahrávky

Muzea, galerie a památky: Didaktické inspirace

V zimním semestru je seminář zaměřen na teoretickou reflexi otázek spojených se vzděláváním v paměťových a památkových institucích. Na konkrétních příkladech z ČR i ze zahraničí je ilustrován vzdělávací potenciál muzeí, galerií a památkových objektů.

Fenomény sociálních a hospodářských dějin 1848-1938

K fenoménům jako urbanizace, sociální otázka, nacionalismus, ekonomická krize či antisemitismus budeme přistupovat tematicky napříč chronologií i politickými změnami. Geografický rámec pro nás bude tvořit hlavně kontinentální Evropa. Tento prostor nás bude zároveň nutit ke