Výběrový seminář II A = OB23052D A

Určeno pro: Bc.
Vedoucí: Jana Kepartová

Kód SIS: OB23052D A
Popis SIS: Výběrový seminář II A


Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

V ZIMNÍM SEMESTRU: Tento povinně volitelný seminář podle staré akreditace je určen pouze studentům, kteří měli předmět zapsaný v loňském roce a potřebují jej splnit. Zápis probíhá jako u jiných předmětů přes internet.

První hodina s doc. Magdalenou Pokornou se bude konat 11.10.  v 16:15 hod. v aule v přízemí. Předmět je zajišťován kurzem Výběrový kurz I D OPBD2D135B  na téma Revoluce a konstituce (1848).


 

VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ II PODLE STARÉ AKREDITACE POKRAČUJE I V LETNÍM SEMESTRU (v SISu pod  názvem a kódem staré akreditace: Výběrový seminář II A, OB23052D A); předmět bude mít jiné téma. Vyučuje Jana Kepartová.

29.6.-3.7.2019 Kutná Hora - Letní škola klasických studií: podrobnosti budou na http://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks. Na tuto školu je zapotřebí se přihlásit nejen do SISu PedF, nýbrž i v KKS!

Anotaci naleznete Anotace LŠKS 2019

Předmět je povinně volitelný.