Historické exkurze

Připomínáme studentům 1. ročníku, že se v letním semestru mají zapsat pouze na jednu z vypsaných exkurzí, které katedra bude pořádat. V druhém ročníku se pak zapíšete na druhou exkurzi.