Nabídka kurzu

Vážené studentky, vážení studenti,

rády bychom Vás upozornily na zajímavý předmět Nová média v muzejní praxi, který je otevřen studentům různých oborů napříč UK. V předmětu budou mít studenti a studentky možnost spolupodílet se na nově vznikajících Institutech paměti národa pro neziskovou společnost Postbellum.
Předmět z oboru Studia nových médií s kódem ANM50626 bude vyučován distančně a umožní okamžitě propojit teorii s praxí – viz přílohu.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.
Nina Wančová a Michaela Slussareff


Mgr. Nina Wančová, DiS.
Ústav informačních studií a knihovnictví
https://uisk.ff.cuni.cz/
Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Nová média v muzejní praxi