Studentům: Inspirace v době korony

obálka

Hledáte inspiraci pro tvůrčí vědecké činnost v době povinného domácího „vězení“ ?  Na katedře máte vzory! Vaše kolegyně vyhrála 1. místo na Celostátní  studentské vědecké konferenci Historie 2016 a navíc obdržela Cenu Zdeňka Horského za rok 2018 udělovanou Společností pro dějiny věd a techniky (SDVT) za publikaci Zlatá doba české školy. Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři. Praha: UK, PedF 2018! V bádání o dějinách školství jsou ještě stále nevyplněné mezery!!

Ocenění vyučujících i studentů naší katedry najdete zde