KLP pro NMgr studium (studijní plán ON2FJ09)

Platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v letech 2009/2010 až 2016/2017 (studijní plán ON2FJ09).

 

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení KLP a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu.


KLP se bude konat vždy před termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

 

  • Katedra FJL stanovila jako podmínku KLP splnění těchto prerekvizit:
ON2306001ON2306003ON2306004ON2306014ON2306015ON2306017

 

Klauzurní práce z francouzského jazyka a literatury má následující části:

–        analýza a interpretace autentického francouzského textu formou písemných úkolů (porozumění, řešení lingvistických a gramatických problémů vycházejících z textu)

–        syntaktický rozbor

–        překlad z FJ do ČJ (část analyzovaného textu)

–        překlad kratšího textu či úryvku z ČJ do FJ

–        samostatná písemná produkce na literární téma

 

Student může používat česko-francouzský a francouzsko-český překladový slovník a francouzský výkladový slovník jazyka (např. Le Petit Robert)

 

KLP trvá 5 hodin