KLP pro NMgr studium (studijní plán ON2FJ17)

Klauzurní práce z francouzského jazyka (NMgr)

OPNF2F116A

 

Studenti, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem ON2FJ17.

 

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení Klauzurní práce a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu.

 

 • Katedra FJL stanovila jako podmínku KLP z francouzského jazyka splnění těchto prerekvizit:

OPNF2F103A                 Lexikologie a sémantika

OPNF2F104A                 Stylistika a textová lingvistika

OPNF2F107A                 Textová lingvistika

 

Klauzurní práce z francouzského jazyka má následující části:

 1. Lingvistický rozbor se odvíjí od autentického francouzského textu (morfologické, syntaktické, lexikální a sémantické identifikace; „souvětné transformace“, tj. převádění přímé řeči na nepřímou, souslednost časová)
 2. Textová lingvistika a stylistika
 3. Překlad krátkého textu do francouzštiny
 4. Syntaktický rozbor
 • Trvání klauzurní práce – 4 hodiny
 • Hodnocení na 100 bodů, pro úspěšné zvládnutí je třeba dosáhnout nadpolovičního počtu bodů, tj. 60 bodů a více. Při neúspěchu, nutno KLP opakovat v dalším termínu celou.
 • Student může používat česko-francouzský a francouzsko-český překladový slovník a výkladový slovník francouzského jazyka (např. Le Petit Robert nebo Larousse de la langue française)

 

Klauzurní práce z francouzské literatury (NMgr)

OPNF2F117A

 

Studenti, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem ON2FJ17.

 

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení Klauzurní práce a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu.

 

 • Katedra FJL stanovila jako podmínku KLP z francouzské literatury splnění těchto prerekvizit:


OPNF2F101A
                       Francouzská literatura 20. stol. I

OPNF2F105A                       Francouzská literatura 20. stol. II

OPNF2F110A                      Nejstarší francouzská literatura

OPNF2F111A                       Didaktika literatury

 

Východiskem Klauzurní práce z francouzské literatury je literární úryvek, od něho se odvíjejí následující aktivity formou strukturovaných odpovědí:

 1. Odpovědi na tři literárněvědné otázky vztahující se k úryvku
 2. Kontextualizace analyzovaného úryvku, tj. zařazení díla a autora do literárněhistorického a uměleckého kontextu
 3. Doplňující otázka z dějin literatury
 • Trvání klauzurní práce – 3 hodiny
 • Hodnocení na 100 bodů, pro úspěšné zvládnutí je třeba dosáhnout nadpolovičního počtu bodů, tj. 60 bodů a více. Při neúspěchu, nutno KLP opakovat v dalším termínu celou.
 • Student může používat česko-francouzský a francouzsko-český překladový slovník a výkladový slovník francouzského jazyka (např. Le Petit Robert nebo Larousse de la langue française)