44. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ K TEORETICKÝM ZÁKLADŮM DIDAKTIKY CIZÍCH JAZYKŮ

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Dovolujeme si vás pozvat na
44. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ K TEORETICKÝM ZÁKLADŮM DIDAKTIKY CIZÍCH JAZYKŮ
na téma
KREATIVITA VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ

Seminář se bude konat ve čtvrtek 6. února 2020 od 10:00 do 13:00 ve Velkém sále.

Program
09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:05 Zahájení semináře (PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.)
10:05 – 10:40 Učebnicový soubor Le francais ENTRE NOUS plus : Podpora kreativity ve výuce francouzštiny (PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.)
10:40 – 11:15 Využití 3D tisku ve výuce jazyků (Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.)
11:30 – 12:15 Kreativita a dril: slučování neslučitelného? (Mgr. Barbora Müller Dočkalová)
12:15 – 13:00 Diskuse, ukončení semináře

Na shledanou s Vámi se těší
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., v.r.

garant semináře, vedoucí katedry rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK