Přípravný kurz

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

nabízí zájemcům  blok přípravných kurzů k přijímacímu řízení.


 

Kurz reflektuje potřeby studentů během přijímacího testu. Spolu s vyučujícími budete rozvíjet své znalosti a dovednosti z francouzské gramatiky, reálií i literatury. Mezi lektory je i rodilý mluvčí. Dále se seznámíte s organizací studia na KFJL, dozvíte se zajímavé tipy na samostudium a na závěr si vyzkoušíte ukázkový přijímací test včetně opravy a rozboru jednotlivých otázek.

Přihlaste se do kurzu a získejte před přijímacím řízením to nejcennější – klid, že jste pro váš úspěch udělali maximum!


 

Termíny konání kurzu jsou: (celkem 20 hodin výuky) – pro přijímací řízení na akad. rok 2019/2020 kurz již proběhl

 

jaro 2020:

  1. den 9.00 – 16.00 (pauza na oběd 12.00 – 13.00)
  2. den 9.00 – 16.00 (pauza na oběd 12.00 – 13.00)
  3. den 9.00 – 16.00 (pauza na oběd 12.00 – 13.00) 16.30 – 18.30 – zkušební test a vyhodnocení

 


 

Výuka se bude konat v budově M. Rettigové 4, Praha 1

Přihlášky (stačí zaslat jméno a střední školu, z které se hlásíte) zasílejte na adresu:

katerina.esserova@pedf.cuni.cz