CŽV – kurz / 2 semestry

Celoživotní vzdělávání – dvousemestrální kurz

Program hudebních dovedností – hra na klavír

Program hudebních dovedností – práce se sborem

Program hudebních dovedností – zpěv

Všechny kurzy jsou určeny k prohloubení hudebního vzdělání. Studenti budou v rámci zvoleného předmětu rozvíjet především své individuální dovednosti a současně i rozšiřovat své teoretické znalosti. Získané dovednosti a poznatky se naučí využívat ve své vlastní pedagogické praxi. Kurzy jsou určeny pro učitele ze všech stupňů škol.

Délka studia: 2 semestry, celkem 36 vyučovacích hodin. Na každý semestr připadne 18 hodin v 6 celcích po 3 hodinách.
Výukový den: pátek odpoledne
Datum zahájení: říjen (březen) příslušného akademického roku
Přihlášení: podání přihlášky do konce srpna (nebo do konce ledna) příslušného akademického roku na níže uvedenou emailovou adres.
Forma zakončení: portfolio nových poznatků z oboru a prohloubení hudebních dovedností. Certifikát o absolvování kurzu.

Cena za celý kurz: 5 700,- Kč

Pro více informací a pro zaslání přihlášky kontaktujte PhDr. Kateřinu Hurníkovou, Ph.D.:
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz