CŽV – kurz / 1 semestr

Jednosemestrální kurz Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

Kurz k prohloubení hudebního vzdělání, zvláště praktických hudebních dovedností (hlasová a hudebně pohybová výchova, instrumentální činnosti ve školní praxi, improvizace klavírních doprovodů, hra na zobcovou flétnu, vedení dětských pěveckých sborů, moderní trendy hudebního vzdělávání v předškolním a mladším školním věku). Kurz je určen pro učitele mateřských škol a základních škol 1. stupně, zároveň také poskytuje přípravu na přijímací zkoušky na obor Učitelství pro MŠ.

Délka studia: 1 semestr (6 × 5 vyučovacích hodin, celkem 30 hodin);
výukový den: pátek odpoledne, jednou za 14 dní
Datum zahájení: říjen a březen příslušného akademického roku
Přihlášení: podání přihlášky do konce srpna nebo do konce ledna příslušného akademického roku na níže uvedenou emailovou adresu
Forma zakončení: portfolio nových poznatků z oboru a prohloubení hudebních dovedností. Certifikát o absolvování kurzu.
Cena za celý kurz: 3 300,- Kč

Pro více informací kontaktujte PhDr. Kateřinu Hurníkovou, Ph.D.:
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz