Interpretační soutěž 2022

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí /

Performing competition of Czech faculties of education with international presence

Praha, 19. – 21. 5. 2022 / Prague / May 19 – 21 2022

Soutěžní kategorie
I. kategorie – studenti specializovaných pedagogicko-uměleckých oborů
(Hra na nástroj, Sólový zpěv, Sbormistrovství), studenti učitelství ZUŠ
a studenti nebo absolventi středních nebo vysokých uměleckých škol v daném oboru
II. kategorie – studenti nespadající do I. kategorie

Soutěžní obory
Hra na klavír / Hra na smyčcové nástroje / Hra na ostatní nástroje /
Hra na varhany / Sólový zpěv / Sbormistrovství

Ke stažení:
Plakát – zkrácená verze
Plakát – kompletní verze
Technické údaje o varhanách: Karolinum a Kostel sv. Klimenta

Registrační formulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fqCZ1bW90aKaUxkQAfCKjf21ZF_D1gbLSHmuvva-q9ly0A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Information in English

Competition Information and Rules_complete (download)
Pipe organ Karolinum Specification (downoload)
Pipe organ St. Clement church Specification (downoload)
Online registration in English (link)


Harmonogram soutěže
Finální verze – ke stažení


Pozvánka na koncert vítězů
ke stažení