Pokyn k odevzdání bakalářských a diplomových prací

V době mimořádných opatření Covid-19 student neodevzdává tištěnou verzi práce na sekretariát KHV, ale kontaktuje oponenta s dotazem, zda požaduje zaslat tištěné paré. V každém případě je potřeba zajistit přítomnost jednoho výtisku při vlastní obhajobě.

MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

21. 4. 2020