Navazující magisterské studium

Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ a SŠ – Hra na nástroj (7504 T 218)

 • Přijímací zkouška talentová (30 bodů)
 • Má část praktickou a písemnou. Přijímací zkouška je zaměřena na zjištění úrovně uměleckého talentu, interpretační erudice, znalostí, dovedností a komunikačních a sociálních schopností, jež jsou nezbytné pro následující didakticko pedagogická studia oboru. Uchazeč předloží seznam nastudovaného repertoáru za období bakalářského studia.
 • Praktická část – max. 20 bodů
 • přibližně 30 minutový reprezentativní program
  • 1 skladba velkého rozsahu (sonáta, svita, cyklus skladeb, variace, koncert)
  • 1 koncertní etuda
  • 2 skladby odlišných stylových období
 • motivační pohovor
 • Písemný test: max. 10 bodů
 • Dějiny nástroje
 • Literatura nástroje – koncertní, instruktivní