Navazující magisterské studium

Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ a SŠ – Hudební výchova (7504T219)

Přijímací zkouška je talentová. Má část ústní a praktickou.

  • Ústní část: max. 15 b.
    • Hudební teorie (max. 10 b.)  – hudební nauka, nauka o harmonii, hudební formy v rozsahu výstupních požadavků teoretické části státní závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání.
    • Motivační pohovor na hudebně-pedagogické téma, všeobecný kulturní rozhled (max. 5 b.)
  • Praktická část: max. 15 b.

Instrumentální (klavír nebo housle) a pěvecké dovednosti (max. 10 b.)
Program v rozsahu cca 10 minut zahrnuje reprezentativní skladby klasické nástrojové a pěvecké literatury.

Práce s lidovou písní (max. 5 b.)
Zpěv, nástrojový doprovod, taktování. Uchazeč si připraví 10 písní. Mezi nimi se objeví písně různého formového typu, různých žánrů vyžadujících rozdílné stylizace doprovodu, písně s modulací a písně se změnou taktu. Podrobněji viz výstupní požadavky praktické části státní závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání.