Bakalářské studium

Vstupní podmínky bakalářského studia – obor Sbormistrovství

Předmětem talentové zkoušky ze sbormistrovství je zjištění rozsahu a kvality praktických zkušeností sborového zpěváka, pěvecké pohotovosti, dirigentských předpokladů a zběhlosti ve hře na klavír. Talentové zkoušky se účastní pouze studenti, kteří vyhověli v talentové zkoušce z hudební výchovy.

Zpěv sborových partů (soprán i alt, tenor i bas):

  • Dvořák: Eja mater (z kantáty Stabat mater), se zvukovou nahrávkou.
  • W. A. Mozart: Ave verum corpus (verze pro smíšený sbor a capella), s klavírní korepeticí
  • Zpěv jednoduché tonální melodie z listu.

Dirigentské předpoklady:

  • B. Smetana: Má hvězda, Západ slunce (ze Tří ženských zpěvů), s klavírní korepeticí.
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 8, V. Novák: Zamilovaní (ze Slovácké suity), se zvukovou nahrávkou.
  • Dirigentské ztvárnění neznámé skladby, se zvukovou nahrávkou.

Hra sborové partitury.

  • W. A. Mozart: Ave verum corpus (verze pro smíšený sbor a capella).
  • Jednoduchá partitura z listu.

Doporučená literatura:
PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha : PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.
STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra.
CANTUS, časopis pro sborové umění (vydává Unie českých pěveckých sborů).