Navazující magisterské studium

Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ a SŠ – Sbormistrovství (7504T226)

Přijímací zkouška talentová (30 bodů)
Má část praktickou a ústní.

Část praktická

  • Sbormistrovské vystoupení s vlastním korepetitorem nebo nahrávkou v délce 15 – 20 minut. Program zahrnuje skladby nejméně dvou různých stylových období. Na připravených skladbách předvede uchazeč taktovací,instrumentální a pěvecké dovednosti.

Část ústní

  • Motivační pohovor. Prokázání schopnosti komunikace v hudebně teoretické a hudebně historické oblasti se zaměřením na sborovou problematiku.