Studijní plány

Studijní plán Učitelství pro l. st. ZŠ, prezenční a kombinovaná forma

Studijní plán Učitelství pro l. st. ZŠ – specializace jazyk

Přehrávky a veřejná pěvecká vystoupení ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ