Aktuální opatření

Organizace výuky a studia  od 1. 9. 2021

  • pro zkoušky a vzdělávací akce do 20 lidí nejsou stanoveny žádné podmínky, pro zkoušky a vzdělávací akce nad 20 lidí je nutné doložit bezinfekčnost;
  • povoluje se odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek (vzdálenost 1, 5 metru) dle bodu 3 MO č.j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.