Odborné semináře

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře pořádané Logopedickou společností Miloše Sováka.

Aktuálně se můžete přihlásit v nadcházejících měsících na tyto semináře:
Online přihlášení ne semináře zde.
14. 4. 2023 – 9:00/16:00

DYSLALIE – METODIKA REEDUKACE HLÁSEK
Vyšetřovací schéma, diferenciální diagnostika, podmínky pro zahájení reedukace hlásek, postupy při reedukaci, nejčastější chyby, metodiky – více informací zde.

19. 5. 2023 – 9:30/15:30
PROBLEMATIKA HRY U DĚTÍ S PAS
Úvod do problematiky, PAS a hra, Vizuální podpora v učení , Zásady přístupu k dětem s PAS, Představení metody nácviku hry pomocí videoscénáře a fotoplánků, Specifika práce s více dětmi, videoscénář pro dvě děti o Workshop – natáčení videí, výroba fotoplánků a zpětná vazba od lektora – více informací zde.

15. 9. 2023 – 9:00/16:00
OČNÍ POHYBY A JEJICH DOPAD NA PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Přítomnost oční vady a její dopad na vývoj dítěte, například při rozvoji jemné či hrubé motoriky, při vývoji prostorového vidění. Digitální únava očí u dětí. Dopady narušené zrakové percepce v MŠ a ZŠ. Dyslexie a oční pohyby. Ortoptická kazuistika dítěte s problémy při čtení, psaní a s koncentrací. Praktické ukázky diagnostiky a terapie binokulárních funkcí – více informací zde.

20. 9. 2023 – 9:00/16:00
SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ
Kurz je určen učitelkám MŠ, učitelům z přípravných tříd, učitelům elementaristům a všem zájemcům o problematiku související s rozvojem dovedností v oblasti sluchového vnímání – více informací zde.

7. 10. 2023 – 9:00/15:00
ZNAK DO ŘEČI
Cílem semináře je získat teoretické vědomosti a základní praktické dovednosti pro dorozumívání s podporou znaku do řeči u dětí s těžkými poruchami komunikace v základní škole speciální, nácvik jednotlivých znaků – více informací zde.

1. 11. 2023 – 9:00/16:00
PODPORA NEBO ZÁCHRANA – JAK SE VYHNOUT PSYCHOLOGICKÝM HRÁM
V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými koncepty Transakční analýzy nejen na úrovni teoretického přehledu, ale především s jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi – více informací zde.

Těšíme se na viděnou.
Vaše LSMS