Home » Articles posted by Katerina Esserova

Author Archives: Katerina Esserova

S Karlem IV. nejen na Univerzitě

V květnu 2016 proběhl v Základní škole a Mateřské škole při Nemocnici Na Bulovce třítýdenní projekt inspirovaný sedmistým výročím narození Karla IV. Projekt se chystal již od konce února a ze strany pedagogického sboru vyžadoval poměrně intenzívní nasazení = vymýšlení a přípravu vhodných aktivit, či hledání inspirace na výstavách. Dále pak domlouvání návštěv „zvenčí,“ které by „svou trochou středověku“ dokázaly vykouzlit nemocným dětem úsměv na tváři a zpestřit jim čas trávený na lůžku.

Co všechno se během samotného projektu událo? Žáci a žákyně si vyzkoušeli práci s kůží, pečení chleba i tvorbu vlastních erbů. Nemohlo chybět ani psaní brkem a pečetění listin. V den Karlova narození, 14. května, dokonce zavítala na dětskou ortopedii skupina historického šermu Bakaláři. V očích malých i velkých pacientů opravdoví rytíři pohovořili o středověkých zbraních a předvedli i ukázky soubojů.

Karla IV. se podařilo začlenit nejen do dějepisu. V hodinách přírodopisu žáci oprášili znalosti lidské kostry, když zkoumali, jaká zranění během života Karel utrpěl. Chemie pomohla odhalit složení kamenů na svatováclavské koruně. Letopočty nabídly živnou půdu pro matematiku. Díky Karlově hojné zakladatelské činnosti nepřišli zkrátka ani milovníci zeměpisu. A Karel samozřejmě „neunikl“ ani vyučujícím cizích jazyků. V neposlední řadě bylo pro dětské pacienty připraveno velké množství didaktických her.

„Středověké“ aktivity nalezly velkou oblibu i u předškoláků. Však kdo by také odolal výrobě královské koruny, stavění hradů z písku, tematickým omalovánkám či puzzlím a hlavně s velkou pečlivostí připraveným a zábavným pracovním listům?

Velkým lákadlem pro všechny věkové kategorie byla možnost vytisknout si Karlův zlatý dukát na školní 3D tiskárně.

Projekt zaznamenal úspěch nejen u samotných žáků, ale i u jejich rodičů, kteří se do něj často s chutí zapojili.

PhDr. Jana Zemková

koordinátorka projektu a učitelka dějepisu

PhotoSnack | 01_3D – published slideshow details

Source: PhotoSnack | 01_3D – published slideshow details

SPECIÁLNÍ PEDGOGIKA V PROCESU VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

SPECIÁLNÍ PEDGOGIKA V PROCESU VÝCHOVY  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Katedra speciální pedagogiky PedF UK nabízí

v rámci celoživotního vzdělávání studium Speciální pedagaogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky a pomáhající profese působící ve speciálních a základních školách, SPC, PPP, stacionářích a zdravotnických zařízeních

Akreditace č. 633515

Forma studia: kombinované studium

Obsah studia: Cílem kvalifikačního studia Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí je připravit pracovníky ve speciálním školství na edukační a rehabilitační práci s lidmi s autismem.

Účastníci studia se seznámí se základní charakteristikou a projevy postižení u prevazivních vývojových poruch. Získají teoretické základy v oblasti specifických deficitů v oblasti tzv. triády; autistického kontinua a časné a deferenciální diagnostiky; problémů chování u dětí s autismem a vysoce funkčního autismu. Součástí studia budou rozbory videozáznamů.

Nedílnou součástí je téma rodina dítěte s autismem; speciálně pedagogická podpora dospívajících a dospělých klientů s autismem a možnosti integrace těchto lidí.

Požadované vzdělání: magisterské případně bakalářské studium oboru pedagogického směru, nejlépe speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychologie. Ve výjimečných případech lze požadavek vysokoškolského vzdělání prominout (např. Rodičům dětí s autismem).

Časová dotace studia: 3 semestry (pro absolventy speciální pedagogiky magisterského studia 2 semestry)

Předpokládané započetí studijního programu: bude upřesněno podle počtu zájemců

Studium je placené, předpokládaná částka je 7 tisíc na semestr.

Přihlášky zasílejte na adresu (formulář studium na VŠ) Ivana Merellová studijní oddělení, Pedagogická fakult UK,  Magdalény Rettigové 4, 116 39  Praha 1

rozvrh DPS – speciální ped. (abs. SŠ)

rozvrh letní semestr 2014/2015:

1. roč. – etopedie

1. roč. – psychopedie

2. roč. – psychopedie

2. roč. – etopedie

rozvrh LS – DPS vychovatele (abs. SŠ)

Letní semestr 2014/2015:

2. ročník – psychopedie

2. ročník – etopedie

Závěrečné zkoušky CŽV

Přihláška k závěrečné zkoušce: 
 • Přihláška se podává na studijní oddělení – pí. Merellová. Formulář je ke stažení ZDE.
 • Vytištěnou přihlášku s dostatečným časovým předstihem (alespoň měsíc před zvoleným termínem SZZ) doručit na studijní oddělení Pedf UK (referentka paní Ivana Merellová)

Předpokládané termíny závěrečných zkoušek:  

Termíny pro odevzdání závěrečné práce: dle harmonogramu akademického roku

 

Studium  je ukončeno ústní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Závěrečná práce: 

Při psaní závěrečné práce se můžete řídit  Opatřením děkana č.8/2015, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a pokyny KSpPg:

– vzor desky

– vzor titulní list

vzor prohlášení

 

contact

Mgr. Lenka Felcmanová

Email: lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz
Phone: +420 221 900 270
Address: Charles University, Faculty of Education
Department of Special Education
M.D.Reetigové 4
Praha 1, 116 39
Room number: R455, 4th floor.

Visits in Schools a Institutions

Visits in Schools a Institutions

Winter Semestr 2009/2010

Dr. Monika Mužáková

Date Place Meeting place
Individual visit of restaurant/ cafeteria – service by staff with SEN
12.10.09 Life 90

 

M line B Národní třída platform at 9.15am
19.10.09 Tyfloservis

 

M line C Muzeum platform at 9.45am
26.10.09 Prague Castle

 

M line A Malostránská platform at 9.35am
2.11.09 „SLUNEČNÍ DOMOV“

 

M line B Palmovka platform at 9.15am
13.11.09 Clinic of rehabilitation, Albertov 7

 

M line B Karlovo náměstí platform at 8.15am
20.11.09 Clinic of rehabilitation, Albertov 7

 

M line B Karlovo náměstí platform at 8.45am
23.11.09 „Diagnostic institute“

 

M line C I.P.Pavlova at 8.15am
30.11.09 Training centre of Guiding Dogs

 

M line B Jinonická platform at 9.45am
7.12.09

10.00 – 12.00

 

Presentation of „practice diaries“ + PowerPoint presentations (ECTS: 6) „Little Hall“, Faculty of Education, M.D.Rettigové 4

Topics for final paper

Special Educational Needs (SEN) course

Topics for final paper

From book “Life Accompaniment and Support” by Hájková, V., Störmer, N. (Ed.)

 1. Inclusive Accompaniment and Support as Mobilizing Factor in Coping with Demanding Situations (Störmer, N.)
 2. Accompaniment, Support and Technical Devices (Hájková, V., Šebesta, F., Květoňová-Švecová, L.)
 3. The Integration of Accompaniment and Support in Specific Situations (Störmer, N.)
 4. Need of Accompaniment Related to the Age of the Receiver – Early Support (Störmer, N.)
 5. Need of Accompaniment Related to the Age of the Receiver – Accompaniment During School Age (Hájková, V.)
 6. Need of Accompaniment Related to the Age of the Receiver – Transition from School to Professional Life (Hájková, V.)
 7. Need of Accompaniment Related to the Age of the Receiver – Living an Autonomous Life as an Adult (Störmer, N.)
 8. Need of Accompaniment Related to the Age of the Receiver – Accompaniment of Families with Disabled Family Member(Strnadová, I.)
 9. Accompaniment of People with Learning and Behavioural Problems (Michalová, Z.)
 10. Accompaniment of People with Speech Disorder (Housarová, B.)
 11. Accompaniment of Hearing Impaired People (Hádková, K.)
 12. Accompaniment of People with Alzheimer´s Disease (Störmer, N.)
 13. Accompaniment of People in Coma Vigil (Störmer, N.)
 14. Accompaniment of People with Illegal Drug Issues (Šotolová, E.)
 15. The Companion-Competences (Störmer, N.)

Task: reflect the topic of chosen article on the basis of your own experiences and extended literature review.

Presentation to the group: 16th December 2009

General information about the courses

Department coordinator

Mgr. Lenka Felcmanová
lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz

Course on People with Special Educational Needs

Time donation: 2 teaching hours/ week, in total 24 teaching hours
ECTS: 6
Course content: The students will become acquainted with the special educational needs (SEN) issue. The quality of life of people with SEN will be the leading issue of this module. Students will become aware of possibilities of special educational support over the life span of people with SEN.
Requirements for completing the course: 2 papers (topics: “My reflection of meeting a person with SEN”, “Current trends in SEN”) and final interview

Visits in schools and institutions

Time donation: 6 teaching hours/ week, in total 72 teaching hours
ECTS: 6
Course content: Students are enabled to integrate academic learning with “real world” experience by visiting different schools and institutions for people with SEN. The visits are connected with the course People with Special Educational Needs.
Requirements for completing the course: visits of school facilities and institutions, evaluation of the visits and discussion

Service Placement

Time donation: 4 teaching hours/ week, in total 48 teaching hours
ECTS: 6
Course content: Students work on the project in respective service place during the whole semester.
Requirements for completing the course: project outcomes presented at the final session by power point presentation (group work).