Úno 22

(bez názvu)

Nabídka stipendia „Taiwan-Europe Connectivity Scholarship: Czech Republic Project“

Úno 19

(bez názvu)

Deadline přihlášek Erasmus + pro ak. rok 2021/2022

Úno 18

Instruktor plavání 20. 2. 2021

Přihlášku vyplňte na: https://docs.google.com/forms/d/1GqvCrWsx4Oc-LX_QmvDT6ysiheUKo2vkNwGyJOf4B80/editletak-InstruktorStáhnout

Úno 11

Atleticko-herní kurz 2021 – Nymburk

Úno 06

Webinář – Erasmus studentské mobility a stáže – 17. 2. 2021 od 16:00 hod

RUK pořádá webinář pro zájemce o ERASMUS studentské mobility a stáže.

Zájemci o účast na webináři se mohou hlásit prostřednictvím on-line formuláře http://ipc1.cuni.cz/reg/?event=10472

Úno 03

INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ pro studenty v rámci programu ERASMUS+ na ak. rok 2021/2022

MÍSTO: KTV – BRANDÝS NAD LABEM, B001

DATUM A ČAS: 23. BŘEZNA 2021 od  12:30 hodin

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  do výběrového řízení se mohou
přihlásit studenti Bc. i NMgr. programu, kteří budou mít v době mobility  ukončený alespoň první ročník a plní bezproblémově studijní povinnosti.

Uchazeči si k výběrovému řízení připraví:

1)    prezentaci svého studijního záměru v českém a anglickém
jazyce (ústně i písemně)

2)    zdůvodnění volby zahraniční univerzity a předběžná volba
vyučovaných programů na partnerské univerzitě (ve shodě se
studijním oborem)

3)    výpis ze SIS – přehled dosavadních studijních výsledků +
studijní průměr v posledním roce studia 

Led 21

Instruktor plavání 20.2.2021

Přihlášku vyplňte na: https://docs.google.com/forms/d/1GqvCrWsx4Oc-LX_QmvDT6ysiheUKo2vkNwGyJOf4B80/edit

Led 20

Informace k výuce

Aktuálně je stále možno praktické věci zkoušet za zadaných podmínek (do 10 osob) – stejně tak SZZ lze stále prezenčně, KURZY (gymnastický kurz, lyžařské kurzy) v plánovaných termínech nyní nebudou, ALE jednáme na všech možných místech (rektorát, hygienické stanice, ministerstvo školství i zdravotnictví…) o přesném výkladu nařízení a hledáme cesty, jak vše zajistit, aby to pokud možno proběhnout mohlo. Pokud se to podaří vyjednat, budete informováni (přes webové stránky KTV nebo FB KTV) o novém termínu aspoň 14 dnů předem. Toto platí i pro ostatní prezenční výuku, která se nyní měla a má ještě dodělávat – bereme ohled na individuální možnosti, karantény, obavy…

Prosím, pokud něco nevíte, nejste si jisti, jak co má být, máte nějaké nejasnosti, problémy… nediskutujte a nenadávejte dlouze ve skupinách, ale obraťte se na vyučujícího a ptejte se… Pokud nereaguje, tak na garanta předmětu nebo vedoucí katedry.

Sledujte webové stránky KTV či FB KTV, kam vkládáme aktuální informace k výuce dle nařízení vlády

Led 14

Prezentace KTV

Led 14

Přijímací zkoušky na KTV

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&fulltext=&fakulta=11410&fst=&druh=&stupr=B0114A28A1428&obor1=&iscedkod=&nazev=&jazyk=&delka=&zobraz=Zobrazit+5+polo%C5%BEek

U přijímacích zkoušek bude zohledněna nemožnost adekvátní plnohodnotné přípravy. Dojde pravděpodobně k úpravám (zjednodušení) požadovaných dovedností.

Sledujte FB a Instagram KTV.

V případě dotazů využijte kontakt přes email (lenka.vojtikova@pedf.cuni.cz) nebo přes sociální sítě:

FB KTV

https://www.facebook.com/Katedra-t%C4%9Blesn%C3%A9-v%C3%BDchovy-Pedagogick%C3%A9-fakulty-Univerzity-Karlovy-376124595746614

FB – stránka studentů KTV, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy https://www.facebook.com/telocvikaripedfuk

INSTAGRAM KTV

https://www.instagram.com/ktv_pedf_uk/

Vzor talentových zkoušek naleznete na YouTube KTV

https://www.youtube.com/user/ktvpedf/videos

Starší příspěvky «