«

»

Bře 02

(bez názvu)

běrové řízení

KTV

pro studijní  pobyty v rámci programu  Erasmus+ na ak.r. 2022/23

Místo:     PedF UK Brandýs nad Labem – učebna B001

Datum:  16. března 2022 mezi 10 a 12 hodinou – přesný rozpis bude rozeslán dle počtu přihlášených

Podmínky výběrového řízení:  do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Bc. i NMgr. programu, kteří plní bezproblémově studijní povinnosti. 

Uchazeči si k výběrovému řízení připraví:

  1. prezentaci svého studijního záměru v českém a anglickém jazyce – ústně i písemně-motivační dopis
  2. zdůvodnění volby zahraniční univerzity a předběžná volba předmětů  na partnerské univerzitě (ve shodě se studijním oborem)
  3. výpis ze SIS – přehled dosavadních studijních výsledků + studijní průměr v posledním roce studia

Podklady pro výběrové řízení zašlete emailem na adresu koordinátora KTV pro Erasmus (Pádivý Martin–martin.padivy@pedf.cuni.cz)  nejpozději do 7:00 dne 14. března 2022.