prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: sona.jandova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

24. 5.: 13:45 -14:45

25. 5.: 8:30 – 9:00

červen: zpravidla v úterý 12 – 13 (dle dohody mailem)

Nepřítomnost: 10. – 16. 6. – kurz Poříčí

Odborné zaměření, data

Sportovní trénink, lyžování, atletika, biomechanika tělesných cvičení; hodnocení pohybových kompetencí 

Aktuální info k závěrečným pracem

V případě zájmu o vypsaná témata závěrečných prací (viz seznam níže) mě kontaktujte na: sona.jandova@pedf.cuni.cz

Pokud student chce odevzdávat závěrečnou práci v letním semestru AR 2023/24, je nutné si téma dohodnout nejpozději do 1. 11. 2023. V každém AR přijímám vedení max. 8 závěrečných prací.

Po dohodě s vedoucím práce budou probíhat pravidelné konzultace. Podmínkou souhlasu s odevzdáním práce bude mimo jiné i aktivní účast na těchto konzultacích.

Nabídka témat kvalifikačních prací pro AR 2023/2024:

  1. Hodnocení pohybových kompetencí dětí v MŠ pomocí testové baterie PREFIT (BP – vhodné pro studentky MŠ – možno více studentek – téma bude regionálně specifikováno)
  2. Hodnocení pohybových kompetencí dětí v mladším školním věku poocí testové baterie ALPHA (DP – vhodné pro studenty především 1. st. ZŠ, ale i pro studenty oboru TV – možno více studentů – téma bude regionálně specifikováno)
  3. Prevence nadváhy a obezity u dětí ve věku 3 – 6 let prostřednictvím intervenčních pohybových programů (BP – vhodné pro studentky MŠ – možno více studentek – téma bude regionálně specifikováno)
  4. Prevence nadváhy a obezity u dětí mladšího školního věku prostřednictvím intervenčních pohybových programů (BP/DP – vhodné pro studenty oboru TV i oboru 1. st. ZŠ – možno více studentů – téma bude regionálně specifikováno)
  5. Výskyt deformity nohou u nesportujících studentů VŠ  (BP nebo DP) – vhodné pro všechny studenty 
  6. Vliv vysokého výškově-hmotnostního poměru nad 80. percentilem u dětí školního věku na výskyt plochonoží (BP nebo DP, možno i 1. st. ZŠ)
  7. Genetické predispozice výskytu deformit nohou (BP, na to naváže DP) – vhodné pro studenty, kteří mají přístup k žákům a rodičům na ZŠ
  8. Sledování explozivních silových schopností dolních končetin u dětí staršího školního věku po zařazení pravidelných plyometrických cvičení do hodin TV. (BP nebo DP – předběžně Duchoslavová

Vybrané publikace

Vaverka, F., & Vodičková, S. (2010). Laterality of the Lower Limbs and Carving Turns. Biology of Sport, 27(2), 3-8.

Vaverka, F., Vodičková, S., & Elfmark, M. (2012). Kinetic analysis of ski turns based on measured ground reaction forces. Journal of Applied Biomechanics, 28, 41-47.

Baláš, J., Panáčková, M., Jandová, S., Martin, A., Strejcová, B., Vomáčko, L., Charousek, J., Cochrane, D.J., Hamlin M.J., & Draper, N. (2014).  The effect of climbing ability and slope inclination on vertical foot loading using a novel force sensor instrumentation system. Journal of Human Kinetics, 44, 75-81.

Puciato, D., Gawlik, A., Groanczewski, B., Oleśniewicz, P., Woś, B., Jandová, S., Markiewicz-Patkowka, J., & Soltysik, M. (2017). The relationship between hotel location and size on the example of hotel enterprises operating in Poland. E a M: Ekonomie a Management, XX, 216-224.

Jandová, S., & Pazour, J. (2018). Limitovaný versus extenzivní laterální přístup při osteosyntéze zlomenin patní kosti – srovnání časových a dynamických parametrů krokového cyklu. Acta Chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 85(1), 57-61.

Jandová, S., Sparks, M., Olešniewicz, P., Charousek, J., Chrástková, M., & Markiewicz, J. (2018). Changes in foot strike pattern and pressure distribution when running in minimalist and traditional running shoes. Medicina dello Sport, 71(2), 257-267.

Jandová, S., Volf, P., & Vaverka, F. (2018). The Influence of minimalist and conventional sports shoes and lower limbs dominance on running gait. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 20(3), 3-9.

Nagy, L., Koldinská, M., Havelka, A., & Jandová, S. (2018). The Metodology of Evaluation and predicting of clothing comfort for functional apparel. Industria Textila, 69(2), 205-210.

Jandová, S., Pazour, J., & Janura, M. (2019). Comparison of Foot Load in walking after two different surgical treatment of calcaneal fracture. The Journal of Foot & Ankle Surgery, 58, 260-265.

Jandová, S., & Janura, M. (2019). Jumping Performance and Take-off Efficiency in Two Different Age Categories of Female Volleyball Players. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 21(2), 55-61.

Janura, M., Procházková, M., Svoboda, Z., Bizovská, L., Jandová, S., & Konečný, P. (2019). Standing balance of professional ballet dancers and non-dancers under different conditions. PLoS ONE 14(10): e0224145. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224145

Jandova, S., Gajdoš, M., Urbanová, K., & Mikuľáková, W. (2019). Temporal and dynamic changes in plantar pressure distribution, as well as in posture during slow walking in flat and high-heel shoes. Acta of Bioengineering and Biomechanics, XX(X), XX-XX.

Olesniewicz, P., Pytel, S., Markiewicz-Patkowska, J., Szromek, A.R. & Jandova, S. (2020). A Model of the Sustainable Management of the Natural Environment in National Parks-A Case Study of National Parks in Poland. Sustainability, 12(7): Art. Nr. 2704. doi: 10.3390/su12072704.

Jandová, S., Mendřický, R. (2021). Benefits of 3D printed and customized anatomical footwear insoles for plantar pressure distribution. 3D printing and additive manufacturing, on-line XXXX doi: https://doi.org/10.1089/3dp.2021.0002

Publikace v periodikách indexovaných v databázi WoS a Scopus (pokud jsou na WoS a mají IF, jsou uvedeny pouze výše)

Pavlů, R., & Vodičková, S. (2011). Vliv polohy a místa měření na změnu hodnot systolického krevního tlaku. Rehabilitácia, 48(3), 131-136.

Pavlů, R., & Vodičková, S. (2012). Vliv bicyklové ergometrie a pasivní vertikalizace na změny tlakového gradientu a srdeční frekvence u dívek 11-13 let. Rehabilitácia, 49(2), 103-109.

Jandová, S., & Charousek, J. (2013). Laterality of lower limbs during V2 alternate in nordic combined athletes. Human Movement, 14(3),217-220.

Jandová, S., Froňková, M., & Nováková, K. (2013). Vliv obuvi nestabilní konstrukce na běžný krokový cyklus při chůzi na trenažeru při 10° stoupání. Rehabilitácia, 50(4), 226-231.

Jandová, S., & Šeflová, I. (2015). Porovnání zatížení nohy v oblasti pod patní kostí při stoji v MBT obuvi a běžné sportovní obuvi. Rehabilitácia, 52(1), 49-56.

Jandová, S., & Pazour, J. (2015). Využití dynamografické metody pro analýzu chůze po osteosyntéze zlomenin patní kosti – pilotní studie. Rehabilitácia, 52(3), 186-192.

Gajdoš, M., Čuj J., Mikuľáková, W., Kendrová, L., & Jandová, S. (2017). Senzomotorický tréning ako intervenčný prostriedok pri ovplyvňování balančných schopností – kazuistická štúdia. Rehabilitácia, 54(2), 116-125.

Jandová, S., Musílek, M., Martin, A. J., Cochrane, D. J., & Rozkovec, J. (2017). Transformation of mechanical work into kinetic energy during the Bosco Test. Human Movement, 18(3), 34-39.

Venkataraman M., Militký, J., Mishra, R., & Jandová, S. (2018). Unconventional measurement methods and simulation of aerogel assisted thermoregulation. Journal of Mechanical Engineering, SI 5(5), 62-96.

Jandová S. (2018). Foot strike pattern in sport shoes with different construction. Journal of Mechanical Engineering, 15(2), 29-39.

Jandová, S. (2019). Laterality of lower limbs and plantar pressure symmetry while walking. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), 834-840.  

Jandová, S., Charousek, J., & Janura, M. (2019). Comparison of Stance Phase while Women Running in Minimalist and Conventional Sport Shoes. Acta Gymnica, 49(1), 40-46.DOI: 10.5507/ag.2019.003

Čuj, J., Gajdoš, M., Nechvátal, P., Kendrová, L., Jandová, S., & Kračmar, B. (2019). Evalutation of the effectivity of physiotherapy and regime management of patients on functioning of shoulder joint after implantation of total reverse endoprosthesis. Medicina Fluminensis 55(3), 274-79. DOI: 10.21860medflum2019_221605

Puciato, D., Rozpara, M., Oleśniewicz, P., Markiewitz-Patkowska, J., & Jandová, S. (2019). Physical activity of working age Wroclaw residents with reference to their income. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 11(1), 96-105. DOI: 10.29359/BJHPA.11.1.10

Widawski, K., Oleśniewicz, P., Rozenkiewicz, A., Zareba, A., & Jandová, S. (2020). Protected areas: Geotourist attractiveness for weekend tourists based on the example of gorcza nski national park in Poland. Resources, 9(4), Art. Nr. 35. DOI: 10.3390/RESOURCES9040035

Jandová, S. (2021). Jumping performance and také-off efficiency correlation with the basic anthropometric parameters in female volleyball players. Acta Gymnica, 51(e2021.020).doi.org/10.5507/ag.2021.020 .

Monografie:

Příbramský, M., Jelen, K., & Vodičková, S. (2002). Česká škola lyžování – carving. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. (33 %, s. 158) – odbroná kniha

Vodičková, S., & Příbramský, M. (2005). Česká škola lyžování – sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže. Liberec: Technická univerzita v Liberci. (90 %, s. 151) – odborná kniha

Vodičková, S., Vaverka, F., & Segľa, S. (2010). Biomechanika lyžařského oblouku – fáze oblouku. Liberec: Technická univerzita v Liberci. (s. 199) – monografie

Jandová, S., Olesniewicz, P., & Dohnal, T. (2014). Vybrané aspekty rekreologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci. (90 %, s. 102) – monografie

Data pro podporu publikačních výstupů (Data used to support the findings):