«

»

Kvě 17

Dovednostní minimum Atletika

Dovednostní minimum z atletiky pro II. roč. I. st. ZŠ je možné plnit v násl. termínech:

18. 5. – 1.6. – 3.6. – 16.6. – 17. 6. 21.6. – vždy od 9:00 na stadionu v Houštce (tyto termíny jsou zcela obsazené)

17.6. – 21.6. – vždy od 10:30 na stadionu v Houštce (tyto termíny jsou ještě volné)