PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: ladislav.kaspar@pedf.cuni.cz

telefon: 221 900 676 Brandýs;   221 900 289 Praha

KH –     KTV – Brandýs –   4.11. – 14:00, 7.11. – 14:45, 15.11. – 14:30, 29.11. -11:00, 6.12. -11:00, 20.12. -11:00

KH-   KTV Rett. – 23.11. – 11:00

 • Předseda komise SZZk.
 • Člen Olympijské akademie
 • Člen a předseda komise pro rigorózní řízení

Odborné zaměření

 • Dějiny tělesné kultury
 • Atletika
 • Sporty a pobyt v přírodě

Témata bakalářských prací 

 • Atletika na základních a středních školách

Jednotlivé atletické disciplíny a možnosti jejich výuky na na základních a středních školách

 •   Regionální dějiny tělesné výchovy a sportu

Vznik a vývoj sportovních a tělovýchovných organizací v českých zemích

 • Tělesná zdatnost a školní prospěch žáků SŠ (ZŠ).

Témata diplomových prací

 • Didaktika atletiky na základních a středních školách

Jednotlivé atletické disciplíny a možnosti jejich výuky na na základních a středních školách

 • Regionální dějiny tělesné výchovy a sportu

Vznik a vývoj sportovních a tělovýchovných organizací v českých zemích (přednost mají témata zaměřená na organizaci Sokol).-

 • Tělesná kultura (OH) ve výtvarném umění starověkého Řecka
 • Kvalifikace učitelů TV na základních a středních školách

Publikace