PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: ladislav.kaspar@pedf.cuni.cz

telefon: 221 900 676 Brandýs;   221 900 289 Praha

Konzultační hodiny

KH –     KTV – Brandýs –  16. 5. – 10:30,   23. 5. – 15:00,   30. 5. – 8:15,    6. 6. – 8:00,

Předseda komise SZZk.

 • Člen Olympijské akademie
 • Člen a předseda komise pro rigorózní řízení

Odborné zaměření

 • Dějiny tělesné kultury
 • Atletika
 • Sporty a pobyt v přírodě

Témata bakalářských prací 

 • Atletika na základních a středních školách

Jednotlivé atletické disciplíny a možnosti jejich výuky na na základních a středních školách

 •   Regionální dějiny tělesné výchovy a sportu

Vznik a vývoj sportovních a tělovýchovných organizací v českých zemích

 • Tělesná zdatnost a školní prospěch žáků SŠ (ZŠ).

Témata diplomových prací

 • Didaktika atletiky na základních a středních školách

Jednotlivé atletické disciplíny a možnosti jejich výuky na na základních a středních školách

 • Regionální dějiny tělesné výchovy a sportu

Vznik a vývoj sportovních a tělovýchovných organizací v českých zemích (přednost mají témata zaměřená na organizaci Sokol).-

 • Tělesná kultura (OH) ve výtvarném umění starověkého Řecka
 • Kvalifikace učitelů TV na základních a středních školách

Publikace