prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: jiri.suchy@pedf.cuni.cz

Konzultační hodin

5. 9. 2023: 9:00 – 10:00 (Rettigova)
12. 9. 2023: 10:30 – 11:30 (Brandýs)
19. 9. 2023: 11:00 – 12:00 (Brandýs)
3. 10. 2023: 10:00 – 11:00 (Brandýs)
Termíny konzultací pro zimní semestr 2023 vypíši koncem září.

Funkce

 • docent
 • člen Etické komise KTV PedF UK
 • předseda komise SSZ nMgr.

Odborné zaměření

 • Didaktika TV a sportu
 • Sportovní trénink
 • Trénink ve vyšší nadmořské výšce
 • Běh na lyžích
 • Vytrvalostní sporty

Ostatní

Nabídka témat kvalifikačních prací pro studenty KTV PedF UK

 1. Talentovaný žák v tělesné výchově
 2. Změny kondičních ukazatelů žáků
 3. Tělesná zdatnost žáků
 4. Soutěže jako součást tělesné výchovy
 5. Osvobozování z tělesné výchovy
 6. Pedagogické praxe
 7. Uplatnění absolventů oboru učitelství tělesné výchovy
 8. Názory a postoje učitelů tělesné výchovy
 9. Didaktické kompetence učitelů nebo studentů tělesné výchovy
 10. Postavení tělesné výchovy ve vzdělávacím systému (ČR nebo zahraničí)
 11. Názory a postoje k tělesné výchově (žáci nebo učitelé nebo rodiče)
 12. Lyžování v tělesné výchově
 13. Trénink vytrvalostních sportů
 14. Sportovní trénink ve vyšší nadmořské výšce
 15. Teoretická rešerše k předpokládanému tématu diplomové práce (jen bc.) Nabízená témata jsou jen rámcová, budou upřesněna na základě konzultací.

Uvítám i Vaše vlastní témata a náměty, protože pro kvalitní bakalářskou nebo diplomovou práci je vždy nutný entuziasmus, znalosti a „správné“ kontakty.
V rámci případné spolupráce nabízím především vstřícnost a vlídné zacházení.

Pokud máte zájem o vedení Vaší kvalifikační práce, napište e-mail (jiri.suchy@pedf.cuni.cz nebo mne navštivte v konzultačních hodinách.

                                                   

Publikace

www.jirisuchy.cz/Publikace.htm