Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Kontakt:

e-mail:

e-mail: martina.chrastkova@pedf.cuni.cz

mob. tel.: 

Konzultační hodiny

Funkce

Odborné zaměření

Lyžování (běh na lyžích – závodní / výuka, sjezdové lyžování – výuka), běh, cyklistika, outdoorové kurzy, sportovní trénink, výživa, kineziologie tělesných cvičení

Ostatní

Aktuální info k závěrečným pracím

V případě zájmu o vypsaná témata závěrečných prací (viz seznam níže) mě kontaktujte na: martina.chrastkova@pedf.cuni.cz

Pokud student chce odevzdávat závěrečnou práci v letním semestru AR 2022/23, je nutné si téma dohodnout nejpozději do 15. 11. 2022.

Po dohodě s vedoucím práce budou probíhat pravidelné konzultace (vznikne skupina studentů, kteří budou psát práci pod mým vedením a tato skupina se bude pravidelně – cca 1x za měsíc – scházet a diskutovat postup). Podmínkou souhlasu s odevzdáním práce bude mimo jiné i aktivní účast na těchto konzultacích.

Témata kvalifikačních prací

 (BcP i DP) pro AR 2022/2023:

 • Zatížení a energetické krytí pohybu žáků při ŠTv
 • Zábavná, pestrá a účinná ŠTv, jako vklad pro budoucí sportovní návyky jedince a základ zdravého životního stylu
 • Psychologické aspekty ŠTv (jak pracovat se skupinou, a přitom individualizovat potřeby jedinců a jak motivovat k pohybu a sportu)
 • Prevence zranění při ŠTv nebo jiných sportovních školních aktivitách / při tréninku
 • Běh na lyžích jako kvalitní příprava pro výuku sjíždění na lyžích
 • Běh na lyžích / sjezdové lyžování fenomén Česka
 • Fyziologické aspekty školního lyžařského výcviku
 • Výzbroj a výstroj jako předpoklad kvalitního zážitku z lyžování (BnL / SL)
 • Školní outdoorové kurzy ideální prostředek pro (ne)získání lásky k přírodě a outdooru
 • Long Term Athlete Development vs. raný výběr talentů (raná specializace) a jejich vliv na sportovní úspěšnost v dospělosti
 • Psychologické aspekty Long Term Athlete Development
 • (Ne)úspěšnost absolventů SG v seniorském věku na vrcholných akcích
 • Rozvoj síly u dětí v rámci ŠTv / tréninku jako prevence zranění a budoucí kvalitní život
 • Běžecký lyžařský trénink pří ŠTv jako skvělý prostředek pro funkční rozvoj dětského organismu
 • Stava a výživa a jejich vliv na výkonnost organismu (sportovní / pracovní)
 • Moderní trendy ve sportovním tréninku vytrvalostních sportů (výběr sportu dle preferencí studenta)
 • Téma dle vlastního návrhu

Publikace – vybrané