Mgr.S Martin Pádivý

Kontakt:

e-mail: martin.padivy@pedf.cuni.cz

m. tel.: +420777602530

Konzultační hodiny

Středy od 14 do 15 hodin v Brandýse.

Prosím o předchozí potvrzení konzultace emailem, obdobně při potřebě domluvy termínu jiného. Děkuji.

Funkce

Odborný asistent

Odborné zaměření

Sporty v přírodě

Zimní a letní kurzy

Ostatní

Koordinátor za KTV pro Erasmus+

Kontaktní osoba pro studenty se SP

Témata bakalářských  a  diplomových prací

Integrace tělesně postižených do společnosti – vývoj a současné možnosti

Změny identity osobnosti na základě rozdílného vzdělání – úrovní, prostředím a prostředky

Motivace dětí (od předškolního věku) k pohybovým aktivitám

Specifika pískovcového lezení

OB jako průnikové téma 1. st. ZŠ – zadáno

Motivace dětí v plaveckém výcviku – zadáno

Zdravotní aspekty pohybu v MŠ – zadáno

Atletická předpřípravka – zadáno

Motivace dětí k volnočasovým aktivitám – zadáno

Hrubá motorika v MŠ – zadáno

Plavecké dovednosti dětí 2. a 3. tříd 1. st. ZŠ – zadáno

Organizace ZK pro 1. st. ZŠ – zadáno

Průpravná cvičení týmových sportů na 1. st. ZŠ – zadáno

Výuka basketbalu na 2. st. ZŠ – zadáno

Publikace

TVSM 2/2021;  Poněšický survival 2002-2021 – OHLÉDNUTÍ S VÝHLEDEM

http://web.ftvs.cuni.cz/tvsm/archiv-clanku.html