Mgr. Šárka Panská, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: sarka.panska@pedf.cuni.cz

telefon

popř. mob. tel. 603 244 035

Konzultační hodiny

Od 1. 3. budou KH v pondělí 9 – 10 hod. v KTV (406) v Rettigově ul. (po emailové domluvě)

Funkce

Ostatní
Témata bakalářských prací

Gymnastické intervenční programy ve výuce TV na 1.st.ZŠ (2. st. ZŠ nebo SŠ).

Komparace výuky gymnastických programů na různých typech škol.

Důsledky epidemiologických opatření na stav tělesné zdatnosti dětí školního věku.

Důsledky epidemiologických opatření na stav tělesné zdatnosti studentů VŠ.

Témata diplomových prací

Funkční poruchy axiálního systému u dětí školního věku.

Funkční poruchy axiálního systému u studentů VŠ.

Kompenzační cvičební programy zaměřené na zlepšení funkce axiálního systému.

Tvorba a monitorování vhodných pohybových programů u dětí po onkologické léčbě (ve spolupráci s FN Motol) – vhodné pro DP studentů, kteří mají vztah k moderním technologiím „chytrých hodinek“.