Norway grants (Norské fondy)

Norway grants (Norské fondy) + DZS (Dům zahraniční spolupráce)

 obr.   logo

Norway grants (Norské fondy) + DZS (Dům zahraniční spolupráce)

Programme: CZ07 Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme

Sector code: 1142000

Application number: NF-CZ07-MOP-2-1402014

Project name: Outdoor Learning and Health Physical Education in Cross-curricular Education

(Outdoorové vyučování a zdravotní tělesná výchova v mezipředmětových vztazích ve vzdělávacím procesu)

 

Programme result: Increased higher education student and staff mobility between Beneficiary and EEA EFTA States

Programme output = project result: Increased skills/competences of staff

(Výstupy a výsledky: zvýšení mobility studentů a učitelů mezi donorskými státy EEA EFTA a Českou republikou, rozvoj profesních dovedností a kompetencí).

 

Project summary:

The mobility will support and develop inter-institutional cooperation in the field of education. The Czech partner will provide knowledge, skills and methods in Health Physical Education, the Norwegian partner in Outdoor Learning. Exchange of information, student mobility, job-shadowing, model lessons will help in subsequent retraining process of teaching and learning and innovation of teaching methods. It will contribute to the development of educational programmes. Common courses will provide a platform for creating common modules, new teaching tools and methods, for integrating Health Physical Education and Outdoor Learning into the curriculum of both countries. Students and teachers will observe, demonstrate, compare and evaluate the proposed procedures in Health Physical Education and Outdoor Learning in educational process and assess crosscurricular integration.

Mobilita bude podporovat a rozvíjet inter-institucionální spolupráci v oblasti vzdělávání. Český partner poskytne znalosti, dovednosti a metody v oblasti zdravotní tělesné výchovy, norský partner v oblasti outdoorového vyučování. Výměna informací, studentská mobilita, náslechy a hospitace, ukázkové lekce pomohou v následném rekvalifikačním vyučovacím procesu a v inovaci vyučovacích metod. To zároveň přispěje k rozvoji vzdělávacích programů. Společné kurzy poskytnou platformu pro společné moduly, nové vyučovací pomůcky a metody, pro začlenění zdravotní tělesné výchovy a outdoorového vyučování do učebních plánů v obou zemích. Studenti a učitelé budou sledovat, představovat, srovnávat a hodnotit navržené postupy v obou předmětech ve vzdělávacím procesu a hodnotit mezipředmětové vztahy.

 

 

 

Odkazy:

https://uloz.to/!EbjfoyGJM/norsko-2015-hudba-jpg

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norsko_1

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norsko_2

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norsko_3

http://mahron.rajce.idnes.cz/prednaska

http://mahron.rajce.idnes.cz/sk_lka

http://mahron.rajce.idnes.cz/lesni_skolka

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norove_v_Praze

https://www.facebook.com/events/1699922163576260/

https://youtu.be/1RdrJqet9Z8 (https://www.youtube.com/watch?v=1RdrJqet9Z8&feature=youtu.be)