O katedře

Katedra tělesné výchovy pedagogické fakulty UK poskytuje vzdělání studentům ve tříletém bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, ve studijním oboru tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a ve dvouoborovém dvouletém magisterském studijním programu Učitelství pro SŠ ve studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – tělesná výchova. Kromě toho se podílí na výuce dv pregraduálních i kombinovaných typech studia v programech učitelství pro 1. stupeň základních škol, mateřské školy, v oboru předškolní pedagogika a některých dalších. Katedra těsně spolupracuje s Vysokoškolským sportovním klubem, pod jehož hlavičkou dosahují studenti UK PedF pravidelně nejvyšších úspěchů v akademických i jiných soutěžích.